CẦN TÌM CỘNG TÁC VIÊN. Mở rộng mạng lưới, để phục vụ khách hàng tốt hơn. Flash muốn tìm những bạn có cùng đam mê kinh doanh để mang đến cho các bạn những trải nghiệm kinh doanh chuyển nghiệp.

WE _ N E E D _ YOU