• Trên hệ thống của Flash hỗ trợ 2 cách tạo đơn hàng, "Tạo đơn từ mẫu đơn trên page" hoặc liên hệ trực tiếp với Flash trên Facebook Messenger. Flash khuyến kh&...
  • Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản theo 2 cách: "Tiền măt" hoặc "Chuyển khoản" Với trách nhiệm của mình Flash cam kết số tiền khách hàng nạp v&ag...
  • Trên hệ thống của Flash hỗ trợ 3 cách tạo đơn hàng, tạo đơn bằng "Công cụ đặt hàng", "Tạo đơn từ mẫu đơn trên page" hoặc gửi link trực tiếp trên Facebook...